در این قسمت شما می توانید به صورت دوره ای از خدمات امدادی سایت استفاده کنید بازديد دوره اي براي آن دسته از عزيزان ميباشد كه در منزل يا محل كار ويا ...تعدادي گياه داشته باشند وجهت رسيدگي به آنها نياز به كارشناس و افرادآشنا به امور گياهان داشته باشند كه با ثبت درخواست ميتوانند به صورت دوره اي از اين خدمت استفاده كنند


در این قسمت شما می توانید گیاهان خود را امداد نمایید در صورتي كه گياه شما در منزل يا محل كار ميباشد وقابل حمل نباشد جهت درمان ويا خدمات رسيدگي به گياه يا گياهان شما همكاران ما به محل مورد نظر شما اعزام ميشوند فقط با ثبت درخواست شما در اين قسمت


C H A T
نمایش وضعیت در یاهو
گفتگوی آنلاین
با مدیر سایت